Санкцията е за предлагането на спортни канали в пакет

Глоба от 590 хил. лв. наложи на „Булсатком” EАД Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Санкцията е 0,4 % от общия оборот на дружеството за предходната финансова година, а причината за налагането й - нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), информира антимонополната комисия.

 

Комисията обяснява, че от началото на март 2015 г. „Булсатком” ЕАД предлага на потребителите допълнителен пакет Diema Extra pack (с канали Diema Sport и Trace Sport Stars) срещу месечен абонамент от 3,96 лв. към останалите програми.

„В проучването се установява, че „Булсатком“ не комуникира надлежно новия пакет към потребителите, т. е. не предоставя пълна и точна информация за неговите характеристики - тематично съдържание, вид резолюция, в която се предлагат и др. КЗК счита, че информацията относно качеството на приеманите телевизионни канали е съществена за потребителя при закупуване на пакет“, пише в становището на Комисията. 

Тя твърди още, че непосредствено след началото на излъчването на пакет програми Diema Extra pack на 5 март 2015 г. липсва предлагане на програмата Trace Sport Stars, а програмата Diema Sport не се предлага в HD резолюция.

Според КЗК независимо от констатираните несъответствия при предлагане на Diema Extra pack от страна на „Булсатком” ЕАД не се прави отчисление от дължимата за потребителите месечна такса, с което последните да бъдат компенсирани за невъзможността да получат в пълен обем „допълнителния пакет”.

От своя страна глобеното дружество заявява, че не е извършило нарушение на ЗЗК.

„Булсатком” уточнява, че от февруари 2015 г. телевизионният оператор „Нова Броудкастинг Груп“ АД  предлага за разпространение пакет  Diema Extra, с включени телевизионни програми  Diema Sport (в SD и HD формат) и Trace Sport Stars. Телевизионният оператор изпраща съобщение на платформените оператори, с което обявява, че пакетът от две програми ще се предлага от 21 февруари 2015 г. с препоръчителна цена от 3,96 лв. с ДДС.

Съгласно проектодоговор „Булсатком “ EАД (в качеството си на платформен оператор) получава  неизключително право за разпространение на пакета в своите IPTV и DTH мрежи до частен абонат с всеки от съществуващите и бъдещи пакети, които предлага на абонатите си. Съгласно приложение към договора пакетът следва да се разпространява след допълнително заплащане.

В приложение към договора са изброени и техническите изисквания към мрежата, които, както изрично подчертава дружеството,  не включват изисквания по отношение на излъчването на програма  Diema Sport в HD (висока резолюция).

На следващо място в становището се сочи, че според проектодоговора платформеният оператор е длъжен да предлага пакета до всички абонати, независимо от техния абонаментен план, както и да гарантира, че услугата ще бъде достъпна за всеки.

В началото на периода на разпространение от 5 март 2015 г. пакетът включва  програмите Diema Sport   и Trace Sport Stars, а към настоящия момент е добавена и трета програма – Diema Sport 2.

Изрично се заявява, че още със самото стартиране на услугата телевизионният оператор дава възможност на платформените оператори да разпространяват програмите във формат SD (стандартна резолюция) и HD (висока резолюция).

„Булсатком“ информира още, че е избрал да разпространява програмите във формат SD. Твърди се, че телевизионните програми от пакета Diema Extra pack са достъпни за абонатите от 5 март 2015 г.

Според „Булсатком“ услугата не може да бъде предложена на всеки абонат,  ако програмите се разпространяват в HD, тъй като в този случай приемането им изисква специално HD оборудване, с каквото голяма част от абонатите на оператора не разполагат. Основните пакети, които дружеството предлага „Икономичен“ и „Стандартен“, не изискват абонатът да е закупил и да разполага с такова оборудване.

„Нова Броудкастинг Груп“ АД също изпраща становище до КЗК. Телевизионният оператор информира, че каналът  Diema Sport е достъпен за платформените оператори от 21 февруари 2015 г., а за крайните потребители – от датата, на която компанията дава разрешение за разпространение на съответния оператор. 

Компанията посочва, че конкретните технически изисквания към платформените оператори за разпространение на програмите от пакета се съдържат в договорите с тях. Доколкото компанията не сключва договори с крайни потребители, то технически изисквания в тази насока могат да имат платформените оператори, които сключват договори с крайните потребители, е позицията на дружеството.

То твърди още, че разпространението на каналите е изцяло възложено като технически ресурс и достъпност на услугата на платформения оператор. Излъчваното съдържание и в трите програми, включени в пакета Diema Extra, е в  HD резолюция.

Платформените оператори, които имат техническа невъзможност да приемат или излъчат HD  стрийма, имат възможност  да трансформират сигнала в подходяща за тяхното оборудване версия – самостоятелно или чрез ползване на  тази услуга, предлагана от трето лице, пише в становището.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Източник: www.investor.bg

BM Internet Protocol TeleVision